Xarxes d'informàtica

LAN
La LAN, o també coneguda com a xarxa d'àrea local, prové de les sigles en anglès Local Area Network. És un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter de curta distància, ja que la seua extensió està limitada a uns 200m que podria arribar a 1km usant repetidors. Les tecnologies més emprades en LAN són Ethernet i Wi-Fi.
MAN
La MAN, o també coneguda com a xarxa d'àrea metropolitana, prové de les sigles en anglès Metropolitan Area Network. És una xarxa d'alta velocitat que dóna cobertura a una àrea geogràfica extensa i proporciona capacitat d'integració de múltiples serveis mitjançant la transmissió de dades, veu i vídeo...
WAN
La WAN, o també coneguda com a Xarxa d'Àrea Estesa, que prové de les sigles en anglès Wide Area Network, és tot el contrari a la LAN, ja que aquesta destaca per la seua grandària, que és capaç de cobrir distàncies des de 100km fins a 1000km. Les WAN estan formades per conjunts de LAN.