Classificació fent ús de llistes

  1. Animals
  2. Vegetals
  3. Minerals